G +84 (028) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

Điểm phân phối

icon

HỆ THỐNG SIÊU THỊ TIÊU BIỂU

Siêu thị

Siêu thị COOPMART

Siêu thị

Siêu thị LOTTEMART

Siêu thị

Siêu thị AEON

Siêu thị

Siêu thị COOPFOOD

Siêu thị

Siêu thị Sài gòn

Siêu thị

Siêu thị SATRAFOODS

Siêu thị

Siêu thị VINMART

Siêu thị

Siêu thị COCOMART

Siêu thị

Siêu thị maximark

Siêu thị

Nhà hàng Gói & Cuốn

icon

HỆ THỐNG NHÀ MÁY TIÊU BIỂU

Siêu thị

CÔNG TY CP NÔNG SẢN HÙNG HẬU

Siêu thị

CÔNG TY CP THỰC PHẨM GN

Siêu thị

CÔNG TY CP SÀI GÒN FOOD